Over ons

Shock Academy is hét opleidingsinstituut voor de acute zorgverlening. Shock Academy ontwikkelt en verzorgt cursussen gericht op zorgprofessionals. Dit gebeurt vanuit de visie dat theorie en praktijk vloeiend in elkaar moet passen. Door gebruik te maken van docenten met ervaring uit de hedendaagse praktijk kunnen de cursussen specifiek op de cursisten en de werkplek worden aangepast. De cursist kan hierdoor op een realistische manier ervaring opdoen met praktijksituaties.

Wie zijn wij

Bryan van den Berg

Operationeel Management | Ambulanceverpleegkundige i.o.

“Al gespecialiseerd verpleegkundige maak ik van dichtbij mee hoe belangrijk adequate scholing is voor hulpverleners. Een goede opstart van de hulpverlening op straat kan duidelijk bijdragen aan het herstel van de patient.” 


In het dagelijks leven is Bryan werkzaam als ambulanceverpleegkundige in opleiding, hiervoor was hij werkzaam als spoedeisende hulp verpleegkundige. Hij heeft ervaring als beleidsmaker binnen de evenementenzorg van het Rode Kruis, onder andere als projectleider voor grootschalige evenementen.

Binnen Shock Academy is Bryan verantwoordelijk voor het operationeel management.

Jop van den Berg

Docent | Anesthesioloog

“In een acute situatie moet je vaak snel handelen en beschikken over parate kennis. Er gebeurt veel en er wordt vertrouwd op de deskundigheid van alle betrokkenen. Een gedegen opleiding bevordert deze deskundigheid dan ook.” 


In het dagelijkse leven is Jop anesthesioloog waarbij hij zich bezig houdt met het geven van anesthesie (narcose), pijnbestrijding, het opvangen van traumapatienten en bewaking van de vitale functies van de patienten.

Naast zijn werk als medisch specialist, heeft hij expertise van onderwijs en wetenschap, zo heeft hij een didactische bekwaamheid behaald voor wetenschappelijk onderwijs (BKO) en is hij gepromoveerd in de anesthesiologie.

Jop is als beleidsmaker en deskundige betrokken bij de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatie Raad en is als Medisch Manager Evenementenzorg actief bij het Rode Kruis.

Toine van den Enden

Onderwijsontwikkeling | Arts

“Bij de opvang van een instabiele patiënt moeten theoretische kennis en praktische vaardigheden worden geintegreerd op het scherpst van de snede. Een goede basis is hiervoor essentieel. Door met regelmaat scholing te volgen blijft deze basis up to date volgens de meest recente richtlijnen.”


Toine heeft ervaring als arts-assistent op de Intensive Care, waar hij dagelijks heeft gewerkt met kritisch zieke en instabiele patienten. Op dit moment is hij als promovendus (PhD student) verbonden aan het Erasmus MC en verwerft hijzijn didactische bekwaamheid voor wetenschappelijk onderwijs (BKO).

Naast zijn werk als arts is Toine actief in het geven en ontwikkelen van (simulatie-)onderwijs en ABCDE trainingen aan een uiteenlopende doelgroep. Toine is werkzaam als arts in de evenementenzorg en kan hierdoor goed inspelen op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Binnen Shock Academy is Toine verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van het onderwijs.Direct contact